Ellehøjen

Midt i Ellidshøj by ligger jættestuen Ellidshøj, et jordfrit, ottekantet kammer, 3,2 m langt bygget af otte bærende sten og én dæksten der rager ovenud af den omgivende jordhøj Anlægget, der vel nærmest kan karakteriseres som en mellemting mellem en dysse og en jættestue, restaureredes i 1941.Højen, der siden skal have været brugt til tingsted, har ifølge folketroen været befolket med nogle forlystelsessyge ellefolk, der som regel kom ganske godt ud af det med familierne på de nærliggende gårde.