Doktorparkens Grundejerforening

 

Vil du have hejst flaget på vejen?
Kontakt vores flagmand: Axel Frederiksen, Doktorparken 36 G , 98 38 10 10

 

Tinglyst under Aalborg Kommune i 1974 varetager Ejerlauget Doktorparken beboernes interesser og forestår vedligeholdelse i Doktorparken. Omgivet af grønne arealer ved indkørslen til Doktorparken findes både legeplads samt multibane.

 

www.ejerlaugetdoktorparken.dk findes yderligere information.

 

  • Nuværende bestyrelse
  • Vedtægter
  • Deklarationer fra Aalborg Kommune
  • Referater fra generalforsamlinger

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen via nedenstående mail:

Bestyrelsen@ejerlaugetdoktorparken.dk

 

 

Formand: Rasmus Adamsen Loft Doktorparken 63  
Næstformand: Michael Linde-Hansen Doktorparken 68  
sekretær: Henrik Nielsen Doktorparken  
Kasserer: Morten Bjerkvig Jølnæs Doktorparken 35  
Medlem: Martin Søren Christensen Doktorparken 27  
revisor: Carl Ejgil Rasmussen Doktorparken 69  
Flagmand: Aksel Frederiksen Doktorparken 36G  
       
Legepladsudvalg: Camille Knapp Pihl Doktorparken 7  
  Mette Poder Doktorparken  
  Martin Søren Christen Doktorparken 27