Ellidshøj Vandværk

Ny hjemmeside www.ellidshoejvand.dk

Formand
Jens Søndergaard 98384170/28310563 mjelsbrovej4@gmail.com

Næstformand
Ole Villum Jensen 98384411/40374809 leneole@mail.dk

Kassere
Poul Kristian Nielsen 98384465/22995656 moellebakken@mail.dk

Sekretær
Knud Erik Nielsen 98384245/40974245 nudi@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Regnar Damborg 98384267/29719901 r.damborg@mail.dk