Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er en af Aalborg ungdomsskoles mindste klubber.

Vi har til huse i hyggelige lokaler under Landsbyordningen / DUS'en.

Det er et samlingssted for byens unge mennesker og er et tilbud for 7. klasse og op til man er 20 år. Som regel indbydes 6. klasse til samvær i klubben, da de ikke har andre tilbud.

Klubbens arrangementer er alkoholfri, og der vil altid være voksent personale til at holde opsyn med de unge.

Vores primære opgave er at lave et trygt og hyggeligt fristed for de unge. Forældre er altid velkomne til at komme ned og få en snak med personalet om alt lige fra den unges individuelle behov og udvikling til hvad der foregår af aktiviteter.

Klubben er åben 30 torsdage i løbet af et år (derudover kommer specielle arrangementer). Sæson er typisk fra midten af januar til sidst i maj samt igen i efteråret fra midten af september til først i december. Åbningstiderne + arrangementer vil altid kunne læses på vores dør. Eller på Instagram eller Facebook.

Yderligere info kan findes på vores hjemmeside

http://ellidshoj.ungaalborg.dk/

Instagram-side: "godthaabellidshoehuk".

Facebook-side: "Godthåb og Ellidshøj Ungdomsklub"

Klubbens daglige leder:

Majken 29794449

 

1. Klubbens historie

EUK er ikke ret gammel - i hvert fald som selvstændig ungdomsklub. Tilbage i marts 1992 blev der fra dussen i Ellidshøj v/ Hanne Dam ansøgt om overflytning af løntimer til at oprette et værested for de unge i Ellidshøj. Ligesom nu var det dengang for at holde fast i de foreningsløse unge, der tilbragte deres fritid i Ellidshøj - men uden ret mange alternativer at vælge imellem. Januar 1993 blev Ellidshøj UK startet op som et forsøg under Ferslev Ungdomsklub. Tilslutningen dengang var 35 unge mennesker og det første år gik så godt at klubben selvstændigt fik lov at fortsætte fra januar 1994.

I det daglige er der konstant liv i lokalerne, idet vi er en del af landsbyordningen Ellidshøj og de lokaler der er til rådighed.

 

2. Klubbens målsætning

Ellidshøj UK vil være et lokalt værested for de foreningsløse unge mellem 13-19 år men også et supplement til de unge, der i det daglige har pligter fra skole, hjem og fritid som det store omdrejningspunkt. De har behov for et sted at koble af og indgå i et til tider uforpligtende fællesskab.

En udvikling af en klubkultur kan kun udvikles med de unge, og medarbejderne omkring dem. Her skal være rummelighed, med plads til de engagerede, åbne og fremmelige unge, men også de stille, indadvendte og tøvende unge. Det er her vores vigtige opgave ligger - at udfordre og give plads. På grund af den ny kommunesammenlægning og anderledes fordeling af midlerne har EUK, foreløbig, én fast åbningsaften hver onsdag.

Tiltag omkring weekenddage vil senere blive taget op så der er et reelt alternativ til de mange fester rundt omkring i området.

 

3. Klubbens målsætning og succesmål

Det vil være vores mål at give de unge, der har tilknytning til Ellidshøj, en identitetsfølelse og dermed blive en del af klubkulturen. Vi har i den senere tid oplevet at de unges tilhørsforhold til klubben forekommer vaklende. Problemet lader til at være, at de ikke føler sig aktiverede i klubben samtidig med, at de ikke har nogen reelle idéer/ønsker til, hvordan de skal aktiveres. Dette vil vi gå i møde med realisering af projekt-dage, hvor vi samler hold af minimum 10 unge, og laver en aktivitet der samler dem. Problemet, tror vi, er ikke at de ikke er interesserede, men at det kan virke uoverskueligt at samles om en aktivitet af eget valg. Dette går vi så i møde ved at skabe aktiviteter som der har været snakket om i krogene. Vi vil altså arrangere en alternativ åbningsaften/dag for at samle flere om et projekt. Vi er sikre på, at dette også vil resultere i et stigende medlemstal.

For også at komme denne ligeglade til livs, vil der blive udformet spørgeskemaer til at forstå hvad der "rører sig" hos de unge. Vores idé er, at de har bedre tid og overskud til forslag, hvis de ikke samtidig befinder sig i en gruppe af andre unge, der kan påvirke deres ønsker.

De unge skal også tilbydes aktiviteter der henvender sig til de forskellige grupper i klubben, idet mange af de unge endnu ikke har fundet sit eget ståsted og mangler stabilitet og tryghed. Grænsesøgende og egoistiske er unge ofte blevet kaldt, og dette skyldes i høj grad et råb om hjælp til personalet fra de unge til at få lov at finde sig selv og være sammen med andre unge på en ligeværdig måde. Vi mener altså også at målet med de unge kan være at søge grænserne - men det er under ordnede forhold, med voksen stabilitet i ryggen. En rummelig klub har de kvaliteter. Vi vil være en rummelig klub!

 

4. Klubbens opgaver

Atmosfæren i og omkring klubben er vigtig. Oprigtighed og ægthed er nøgleord for medarbejderne i deres daglige arbejde med de unge. Fællesskabet er ikke nok i dag - for mange unge kan ikke være en del af fællesskabet idet deres egen rolle endnu ikke er defineret. Vi vil gerne styrke arbejdet med deres søgen og vil have aktiviteter og rum for kreativitet og udfoldelser der giver muligheder for selvværdsfølelse og opbygning af selvtillid. Vi vil samtidig søge at udvide de unges horisont og øge deres forståelse for omverdenen og de mange kulturer der omgiver os. Vi ser dette som en vigtig del af de unges udvikling fordi vores samfund bliver mere multikulturelt, og det derfor er vigtigt at forstå hvordan man fungerer i en sådan sammenhæng.

 

  • Aktiviteter, der holder de aktive beskæftigede og samtidig virker motiverende på de inaktive.
  • Aktiv sport og bevægelse. Eventuelt afholdt en alternativ aften hvis der er opbakning blandt de unge. Den alternative aften kan også indeholde aktiviteter, der aktiverer de unge mentalt.
  • Vedligeholdelse og brugervenlig hjemmeside Medarbejderne skal være bevidste om at deres rolle er vigtig - både som rollemodel, igangsætter og tovholder.
  • Der skal udarbejdes et spørgeskema til de unge i Ellidshøj Ungdomsklub.

 

5. Klubbens aktiviteter og tiltag

På hjemmesiden vil der kunne læses om de igangværende og fremtidige aktiviteter i Ellidshøj UK. Det er vigtigt at der er mulighed for at gribe en flygtig idé og fører den ud i klubben. Vores nye alternative aften er et alternativ til de faste dage og her inddrages der også weekenddage. Indholdet i planen er sammensat af medarbejdere og teamledelse. Der findes mange tiltag rundt omkring som vi kan gøre brug af, og på den måde sørger vi også for en socialisering af medlemmerne på tværs af klubber, distrikter og hele ungdomsskolen.

I Ellidshøj har vi sat meget fokus på det grimme sprog i klubben, da det er svært at skelne mobning og drilleri fra hinanden, da det helt kommer and på hvordan hver enkel vedkommen tolker det. det har resulteret i at vil havde kaldt alle de unge, Og fortal dem hvordan vi ville have det, og lavet et system hvor de har 2 advarsler 3 gang vil de få karantæne i en uge. Dette har givet en meget bedre tone i klubben.

 

 

 

Klubbens PR-strategi

Hjemmesiden er et godt redskab til formidling af klubbens virke. På nuværende tidspunkt er EUKs hjemmeside ude af drift, men der arbejdes i øjeblikket på at få siden op at stå igen, i en ny forbedret udgave.

Vi vil bruge siden til at oplyse om klubbens forskellige aktiviteter, blandt andet via en opslagstavle, som medarbejderne til enhver tid vil kunne redigere.

Hjemmesiden vil også give udtryk for hvilken politik vi ønsker overfor de unge. Dette blandt andet i form af en tidligere udarbejdet, men revideret politik om hvilket sprog vi ønsker i klubben og hvordan vi ønsker at vi alle skal omgås i klubben, så alle har det godt med at være der og glæder sig til at komme igen.

Vigtigheden af en opdateret og funktionel side er stor og derfor er der en superbruger på området, der hver uge arbejder med siden og involvere de øvrige medarbejdere. http://www.ungaalborg.dk/~ellidshoej/

Vi vil være synlige på skolerne i området (Ellidshøj, Ferslev, Svenstrup, Støvring) i form af en "peptalk" 2 gange årligt til de 13 årige/snart 13 årige så tilgangen af netop den målgruppe bliver mere markant. I SydVest vil vi dyrke samarbejdet på tværs af klubber og få indsigt i kontaktlærerens arbejde på skolen således der kan implementeres mere undervisning i klubben på Ellidshøj Skole. Der er gode faciliteter til mangeartede hold som vi skal gøre mere brug af.

Kontakten til de unge vil i høj grad blive med hjælp af mobiltelefon og funktionen SMS. Den "flyvende" åbningsaften introduceres vha. SMS og der indhentes tlf.nr. af medlemmerne, når de har accepteret vores brug af numrene. Dette har vist sig at være en genial måde at få kontakt til de unge, og minde dem om de Aktiviteter der er planlagt. Og vis de eventuel har spørgsmål angående et arrangement plejer de at være gode til at spørge over SMS. Så dette kan varmt anbefales.

Kontakten til de unge foregår nogle gange ved hjælp af klubbens mobiltelefon og funktionen SMS. Dette er især i forbindelse med aktiviteter ud-af-huset. Her har vi mulighed for at informere de unge og de kan igen henvende sig til medarbejderne.