MULTIBANE - et af projekterne i landsbyløft

 

Vores flotte multibane er nu indviet og taget i brug.

Ny multibane i Ellidshøj indviet
22. 10 2013
Projekt Landsbyløft i Ellidshøj har båret frugt i form af en ny multibane i byen.

Sidste år blev der afholdt borgermøde med deltagelse af ca. 100 borgere, og et stort ønske var at få opført en multibane med de muligheder, det giver især børn og unge.


Forarbejdet til multibanen har været omfattende, da mange aspekter skulle undersøges og gives tilladelse til, og afgørende for banens tilblivelse var bl.a., at Lokale- og Anlægsfonden (LOA) kunne godkende udformningen og de sociale opholdsmuligheder omkring banen for at give støtte til projektet.


Gennem et stærkt lokalt samarbejde mellem især borgerforening, skole og kommune er Ellidshøjs nye multibane nu opført og indviet.


Ved indvielsen fortalte rådmand Thomas Kastrup-Larsen om, hvordan man fra kommunens side med interesse har fulgt borgernes engagement i projektet "Landsbyløft i Ellidshøj". Udviklingen i en lille landsby som Ellidshøj bør opstå af lokale interesser, og det skal primært være kommunens opgave at hjælpe med at få idéerne virkeliggjort. Her har forvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) med de tværgående og koordinerende funktioner ift. kommunens øvrige forvaltninger været afgørende for, at rigtig mange af Ellidshøj-borgernes idéer og ønsker i løbet af de næste par år kan virkeliggøres.


"Det lokale engagement er helt fundamentalt for Ellidshøjs udvikling og virkeliggørelsen af multibanen", fastslår koordinatoren på multibaneprojektet, Jørgen T. Olsen fra Ellidshøj Borgerforening: "Ved et afholdt sponsorløb har byens børn cyklet og løbet penge ind til projektet, og Doktorparkens Grundejerforening har ydet et flot bidrag. Desuden har Spar Nord Fonden hjulpet os med 15.000 kr. til multibanens basketkurve.
De helt store beløb kommer fra Aalborg Kommune og LOA, men uden den lokale støtte ville det blive svært at overbevise andre om, hvorfor man skal investere i Ellidshøj".


Den nye multibane fik sparket den røde snor over af konsulent Pia Eriksen fra SBU, og bagefter var der arrangeret en hård dyst, hvor børnene udfordrede "De kloge fra kommunen" i hockey. Efter kampen blev der serveret røde pølser med sodavand og kage til alle fremmødte.

Den renoveret kælkebakke begynder at tage form...

12. juni:

13. juni: