SMS Hjertestopordning Ellidshøj og omegn

Kort fakta om ordningen / krav til deltagerne:

  • • AMK-vagtcentralen aktiverer/udsender SMS ved mistanke om hjertestop i området. Korps af frivillige tilmeldt SMS-liste rykker ud og opstarter hjerte-lunge-redning i Ellidshøj og omegn. Den enkelte SMS-modtager vurderer om han/hun kan og har mulighed for at rykke ud til stedet.
  • • Hurtig hjælp er afgørende ved hjertestop, så derfor er opstart af hjerte-lunge-redning vigtig og skal fortsætte indtil professionelle ambulance-folk tager over. Er der flere hjælpere på stedet sendes en afsted efter hjertestarter ved Sognegården (hvis ikke den allerede er fremme). Husk dog ved "udrykning" som frivillig skal færdselsreglerne altid overholdes 😊
  • • "SMS-hjertestop" aktiverer vagtcentralen kun ved hjertestop, der IKKE omfatter traumer eller ulykker.

Region Nordjyllands krav til deltagerne:

  • • Skal være fyldt 18 år og forventning om basalt kendskab til genoplivning. (husk det eneste man kan gøre forkert er ikke at gøre noget)
  • • Deltagerne har tavshedspligt. De-briefing internt i SMS-gruppen efter hændelse er naturligvis ok, men ikke snak i byen og på de sociale medier etc.
  • • Deltagerne er forpligtiget til at fremvise ren straffeattest.

Vedr. straffeattest:

Gå ind på www.politi.dk vælg "Bestil straffeattest" og klik på "privat straffeattest". Med NemId og få klik med musen, så lander en digital straffeattest i E-boks efter få timer. Nemt og bekvemt 😊

Tovholdere/administratorer for SMS-hjertestop Ellidshøj:

Kristine Laursen mobil: 22434888 mail: klaursen26@gmail.com

Steen Christensen mobil: 24778782 mail: steen.c@icloud.com

Deltagere fremviser ren straffeattest, hvorefter vi opretter jer på SMS-listen med navn, adresse og mobilnummer. Hver onsdag kl 19:00 udsendes en test-sms fra vagtcentralen, som en forsikring om man er tilmeldt ordningen.

Når vi er nok deltagere på listen og det sidste ved Region Nordjylland er på plads giver vi besked når ordningen er "live".