Landsbyløft  Ellidshøj

 

Update 2022:

Kommunen har lavet en platform ved søen, som man kan gå ud på.

De sidste midler i landsbyløft forventes at overføres til projekt Svævebane ved Shelterpladsen på Naturmarken og forventes at stå færdig i år 2023

 

By forskønnelse udført:

- Kirkepladsen har fået sit reakreative område med borde og bænke.

- Belysning ved kirken er på plads

- 40 km skiltning samt skilte med " gennemkørsel forbudt for lastvogne"

- 32 lindetræer på hovedgaden

- oprenset mose er nu en flot sø med en lille platform

- Multibane ved Doktorparken

- fredsskov er en flot lille park kaldet Præstehaven

- Rutchebaner ved Legepladsen i Doktorparken

- Flaskecontainer ved Kirkepladsen

- skilte med Præstehaven samt Ellehøjen

- natursti ved og under tunnel i den nordlige ende af Ellidshøj

- Banedanmark har sat to lysmaster samt lys i tunnel.

- venstresvingsbane på Hobrovej syd for byen

- Belysning på Holmgaardsvej til Mjels Bro vej

- Hundeskoven ved Idrætsklubben

 

- Klik på linket og læs mere om tiltagene:

- Projekterne marts 2015

Præstehaven nomineret til Årets Bygværk 2015

 

Multibane powerpoint

Multibane placering

Fællesspisning med landsbyløft april 2013

Marts 2013

April 2012

 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og

arbejdsgruppen i Ellidshøj arbejder sammen for at vores fantastiske

landsby kan få et løft.

 

Arbejdsgruppekontakt: Mette Nødskov 40759725

 

Læs hele folderen her...