Indkaldelse til Generalforsamling i Borgerforeningen 

d. 27. februar 2020 kl. 18.30 på skolen

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg er:

Gitte Knudsen og Michelle Linde-Hansen. ( ønsker ikke genvalg)

( kom frisk, der er ledige pladser i bestyrelsen og som suppleant)

suppleanter : Karsten Mollwitz og Henrik Nielsen

5. Valg af revisor samt suppleant

6. Indkomne forslag

- Bestyrelsen forslår ændret kontingent

7. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d. 22. februar 2020

via mail: noedskov@kabelmail.dk

For at være sikker på at have mad nok, så send lige en sms til :

Mette: 40 75 97 25   Camilla 26 11 22 14